Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
Diaconie Begroting 2018 Lasten Diaconie Begroting 2018 Lasten
Hervormde Gemeente te Sint Laurens   Begroting, versie 4  
college van diakenen   Jaar 2018  
         
  Lastenrekeningen      
         
     begroting  begroting rekening
    2018 2017 2016
         
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.      
44.10 kosten kerkdiensten                400                400                395
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten                  40                  20                    -
44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese                    -                    -                    -
44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden                    -                    -                    -
44.60 kosten jeugdwerk                    -                    -                    -
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten                    -                    -                    -
  totaal                440                420                395
         
45 verplichtingen/bijdragen andere organen      
45.10  Diaconaal quotum                 350                350                321
45.30 bijdragen classes en streekverbanden                    -                    -                    -
45.60 afdrachten voor solidariteitskas                    -                    -                    -
45.90 overige bijdragen en contributies                    -                    -                    -
  totaal                350                350                321
         
         
  totaal                    -                    -                    -
         
47 kosten beheer, administratie en archief      
47.10 kosten bestuur                    -                    -                    -
47.11 kosten (wijk)kerkenraad                    -                    -                    -
47.20 bureaubehoeften en drukwerk                    -                    -                    -
47.30 kosten telefoon                    -                    -                    -
47.40 kosten administratie en archief                240                200                206
47.41 kosten ledenregistratie                    -                    -                    -
47.42 kosten financiële administratie                    -                    -                    -
47.50 controlekosten jaarrekening                    -                    -                    -
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)                    -                    -                    -
47.70 publiciteit                    -                    -                    -
47.90 overige lasten                    -                    -                    -
  totaal                240                200                206
         
48 rentelasten/bankkosten      
48.10 rente bankschulden                    -                    -                    -
48.11 bankkosten                160                    -                    -
48.20 rente hypotheken en leningen o/g                    -                    -                    -
48.30 rente obligatieleningen                    -                    -                    -
48.40 rente fondsen                    -                    -                    -
48.50 rente voorzieningen in eigen beheer                    -                    -                    -
48.90 overige rente                    -                    -                    -
  totaal                160                    -                    -
         
50 diaconaal werk plaatselijk (cvd)      
50.10 saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten                    -                    -                    -
50.20 maatschappelijk werk/gezinsverzorging                    -                    -                    -
50.30 ziekenzorg                    -                    -                    -
50.40 ouderenwerk                500                500                420
50.50 gehandicaptenwerk                    -                    -                    -
50.60 bijdrage vakantiekosten doelgroep                    -                    -                    -
50.70 bijdrage bezoekwerk                    -                    -                    -
50.80 kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk                    -                    -                 55
50.90 overige lasten diaconaal werk plaatselijk                600                850                597
  totaal             1.100             1.350             1.071
         
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd)      
51.11 afdracht doorzendcollecten/giften (84.11)                150                200                187
51.12 kerkinactie diaconaal aandeel binnenland                  50                  50                 42
51.13 kerkinactie missionair aandeel binnenland                  50                  50                 70
51.14 afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk)                100                150                 97
51.15 aanvullende betaling op doorzendcollecten                    -                    -                    -
51.17 overige bijdragen                    -                    -                650
51.19 afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk      
  (regionaal/provinc./land) niet meetellend voor MDA                600                755  
                           -
  totaal                950             1.205             1.046
         
52 diaconaal werk wereldwijd (cvd)      
52.21 afdracht doorzendcollecten (84.21)                250                300                268
52.22 kerkinactie diaconaal aandeel buitenland             2.000             2.200             2.180
52.23 kerkinactie missionair aandeel buitenland                700             1.000                752
52.24 afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd)                    -                    -                    -
52.25 aanvullende betaling op doorzendcollecten                    -                    -                    -
52.26 afdracht bijdragen inzake "rampen"                    -                500  
52.27 overige bijdragen                    -                    -                 40
52.29 afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk                        -
  (wereldwijd) niet meetellend voor MDA.             6.000             5.000             6.166
                       -    
  totaal             8.950             9.000             9.406
         
         
terug
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Collecte diaconie: Moldavië, zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen;
Tweede collecte voor instandhouding van onze kerkmeer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Collecte diaconie: Pastoraat Nederland, preken in gebarentaal;
De tweede collecte is voor onze eigen kerkmeer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.