Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
Uit de Gemeente Uit de Gemeente
De Gemeente spreekt zich uit vóór het beroepen van mevrouw ds. Anke Dekker.
De gemeente - in vergadering bijeen-  heeft maandagavond 20 mei 2019 (bijna) unaniem gestemd vóór het doen beroepen van mevrouw dominee Anke Dekker te Brielle.
Nadat de beroepingscommissie, na een zorgvuldig onderzoek, een gedegen advies aan de kerkenraad had uitgebracht om haar te beroepen en de kerkenraad vervolgens na bespreking dit  advies unaniem had gevolgd, heeft ds. Dekker op zondag 19 mei de zondagse dienst geleid in de Dorpskerk. Alle gemeenteleden waren hiervan via uitnodiging/afkondigingen op de hoogte gesteld en een volle kerk was het gevolg.
De dag daarop was de Dorpskerk wederom geheel gevuld en had men gehoor gegeven aan de uitnodiging om de extra gemeentevergadering bij te wonen.
Nadat de vergadering gekend en gehoord was , volgde een schriftelijke stemming.
Alle 89 stemgerechtigde aanwezige leden brachten hun stem uit met als uitslag: 87 stemmen vóór en 2 stemmen blanco.
De kerkenraad heeft vervolgen, in extra vergadering bijeen, zich gebogen over deze uitslag. De kerkenraad heeft zich daarop ook unaniem uitgesproken om dominee Dekker te beroepen.

Als alle formaliteiten zijn afgerond en ds. Dekker het beroep heeft aanvaard, zal door de kerkenraad en ds. Dekker worden bekeken wanneer de intrede van haar kan/zal plaatsvinden. 
 
Vacature predikant Vacature predikant

Vacature predikant.

Zoals jullie weten zijn we bij de oprichting van de nieuwe gemeente gelijk gestart met het opstarten van een sollicitatieprocedure en het aanstellen van een beroepingscommissie t.b.v. vacature predikant.

Daar heeft de kerkenraad een verheugende mededeling over.
Dan begin ik bij de beroepings commissie die op 17 mrt het volgende aan de kerkenraad heeft bericht.

Geachte kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sint-Laurens,
De beroepingscommissie heeft op zondag 17 maart 2019 unaniem besloten als kandidaat voor een te beroepen predikant voor te dragen:
ds. S.M. (Anke) Dekker te Brielle
Wij zijn tot deze voordracht gekomen na een zorgvuldig doorlopen procedure.

Vervolgens heeft de kerkenraad een informatieoverleg met de beroepingscommissie gehad op 25 maart.

Daar is uit voortgekomen dat we ds. Anke Dekker uitgenodigd hebben voor een nadere kennismaking en informatieoverleg op maandag 8 april.

Dat heeft dus inmiddels ook plaats gevonden.

De kerkenraad heeft deze kennismaking als zeer prettig ervaren.


Het was, naar onze mening, een open gesprek met informatie-uitwisseling naar beide kanten in een ontspannen sfeer.
En zo ervaarde ds Anke Dekker dat ook.

Dat heeft erin geresulteerd dat de kerkenraad unaniem heeft besloten om ds. Anke Dekker voor te dragen aan de gemeente.

Inmiddels heeft ze dit ook geaccepteerd en bevestigd met de woorden.

Het zou het voor mij een vreugde zijn predikant te worden van de Protestantse Gemeente te Sint Laurens.

De kerkenraad heeft besloten tot een vervolgtraject, waarbij gekeken is naar de kerkorde en de plaatselijke regeling en is nu als volgt:


Deze voordracht wordt 2 keer in een kerkdienst medegedeeld.
Het wordt in de eerstvolgende kerkconact ook medegedeeld.

Vervolgens hebben we ds Anke Dekker  uitgenodigd om voor te gaan in onze gemeente en kennis te maken met de gemeente.
Dit is inmiddels vastgelegd op 19 mei

Daarna volgt er een leden vergadering op 20 mei waar we nogmaals e.e.a. uit leggen en  daarna een stemming plaats vind onder de stemgerechtigde leden van de gemeente.
Het is veel informatie maar alles zal te lezen zijn in het volgende kerkcotact.

De kerkenraad is erg blij met deze ontwikkeling.


 

 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 28-07-2019 om 10.00 uur
koffie drinkenmeer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 04-08-2019 om 10.00 uur
meer details

dienst bevestiging Ds. Dekker
datum en tijdstip 11-08-2019 om 10.00 uur
Bevestiging door Ds. J. Droogsma.
Koffiedrinkenmeer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 18-08-2019 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.