Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
ledenvergadering ledenvergadering
PROTESTANTSE GEMEENTE SINT LAURENS
Scriba:   J.D. van Doorn                               

 


Aan de leden van de Protestantse Gemeente te Sint Laurens


8 mei 2019.


Geachte gemeenteleden,

U wordt uitgenodigd tot het bijwonen van een extra gemeentevergadering, die wij op maandag 20 mei 2019 willen houden in onze kerk.

Inloop vanaf 19.30 uur - aanvang vergadering 19.45 uur

 

Agenda

 
  1. Opening
  2. Informatie en uitleg over het beroepingswerk tot nu toe door de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer P. Joosse en het geven van een positief advies namens de beroepingscommissie aan de gemeente om over te gaan tot het beroepen van mevr. ds. S.M. Dekker te Brielle
  3. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de beroepingscommissie
  4. Informatie over het verdere verloop van de beroepingscommissie door de kerkenraad
  5. Schriftelijke stemming voor belijdende en meerderjarige doopsleden. 
  6. Uitslag stemming
  7. Sluiting
 
  • Na de sluiting van de vergadering zal de kerkenraad zich terugtrekken om over de stemming van de gemeente te beraden en zelf een besluit nemen

Namens de kerkenraad,

C. van Belzen, preses
J.D. van Doorn, scribaWij willen u er op wijzen dat mevr. ds. S.M. Dekker op 19 mei a.s. zal voorgaan in onze dienst. Wij rekenen op uw aanwezigheid.

 
 
Vacature predikant Vacature predikant

Vacature predikant.

Zoals jullie weten zijn we bij de oprichting van de nieuwe gemeente gelijk gestart met het opstarten van een sollicitatieprocedure en het aanstellen van een beroepingscommissie t.b.v. vacature predikant.

Daar heeft de kerkenraad een verheugende mededeling over.
Dan begin ik bij de beroepings commissie die op 17 mrt het volgende aan de kerkenraad heeft bericht.

Geachte kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sint-Laurens,
De beroepingscommissie heeft op zondag 17 maart 2019 unaniem besloten als kandidaat voor een te beroepen predikant voor te dragen:
ds. S.M. (Anke) Dekker te Brielle
Wij zijn tot deze voordracht gekomen na een zorgvuldig doorlopen procedure.

Vervolgens heeft de kerkenraad een informatieoverleg met de beroepingscommissie gehad op 25 maart.

Daar is uit voortgekomen dat we ds. Anke Dekker uitgenodigd hebben voor een nadere kennismaking en informatieoverleg op maandag 8 april.

Dat heeft dus inmiddels ook plaats gevonden.

De kerkenraad heeft deze kennismaking als zeer prettig ervaren.


Het was, naar onze mening, een open gesprek met informatie-uitwisseling naar beide kanten in een ontspannen sfeer.
En zo ervaarde ds Anke Dekker dat ook.

Dat heeft erin geresulteerd dat de kerkenraad unaniem heeft besloten om ds. Anke Dekker voor te dragen aan de gemeente.

Inmiddels heeft ze dit ook geaccepteerd en bevestigd met de woorden.

Het zou het voor mij een vreugde zijn predikant te worden van de Protestantse Gemeente te Sint Laurens.

De kerkenraad heeft besloten tot een vervolgtraject, waarbij gekeken is naar de kerkorde en de plaatselijke regeling en is nu als volgt:


Deze voordracht wordt 2 keer in een kerkdienst medegedeeld.
Het wordt in de eerstvolgende kerkconact ook medegedeeld.

Vervolgens hebben we ds Anke Dekker  uitgenodigd om voor te gaan in onze gemeente en kennis te maken met de gemeente.
Dit is inmiddels vastgelegd op 19 mei

Daarna volgt er een leden vergadering op 20 mei waar we nogmaals e.e.a. uit leggen en  daarna een stemming plaats vind onder de stemgerechtigde leden van de gemeente.
Het is veel informatie maar alles zal te lezen zijn in het volgende kerkcotact.

De kerkenraad is erg blij met deze ontwikkeling.


 

 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 26-05-2019 om 10.00 uur
meer details

Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 30-05-2019 om 09.00 uur
meer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 02-06-2019 om 10.00 uur
meer details

Pinksterdag
datum en tijdstip 09-06-2019 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.