Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
openstelling kerk openstelling kerk
4 juni 2021
Openstelling kerk voor kerkdiensten

Gemeenteleden,
In Nederland gaat het met het beheersen van de corona pandemie de goede kant op en velen hebben inmiddels een eerste of al beide vaccinaties gehad, waardoor men beschermd is tegen het corona virus.
De kans op besmetting is verminderd en stapsgewijs gaat de regering over tot het versoepelen van de genomen maatregelen.

De kerkenraad heeft dinsdag jl. online vergaderd en één van de meest belangrijke onderwerpen was het bespreken van de openstelling op zondag van de kerk voor de kerkgangers.
Vanuit de gemeente hoorden we regelmatig al vragen over de openstelling van de kerk, de één vindt het nog te vroeg, de ander kan niet wachten om zondags weer naar kerk te gaan.

De kerkenraad heeft na beraad besloten om op korte termijn de kerk weer open te stellen om op zondag de erediensten te kunnen bijwonen. Voorzichtigheid blijft echter geboden.
Aangezien één en ander nog verder geregeld dient te worden, is besloten om zondag 13 juni 2021 de kerk voor het eerst weer open te stellen.
Op deze zondag stond gepland de Dienst van Schrift en Tafel. Dit wordt uitgesteld tot een latere datum, naar het laat aanzien medio juli. In de tussenliggende tijd zal worden bekeken op welke wijze de viering kan plaatsvinden.

Rond het bezoeken van de kerkdienst gelden wederom een aantal regels, zoals we ook vorig jaar tot half december al (grotendeels) gewend waren.
De volgende maatregelen zijn van toepassing:
 
 • Maximaal 30 personen worden in de kerkzaal toegelaten om de eredienst bij te wonen (dit aantal is excl. de medewerkers aan de dienst).
 • 1,5 meter regel is van toepassing op het kerkelijk terrein.
 • Bij aankomst wordt u welkom geheten en meldt u zich aan voor registratie op de bezoekerslijst.
 • Ontsmetten bij binnenkomst van de handen.
 • Gebruik van mondkapje bij binnengaan van de kerkzaal is verplicht; wanneer men zit kan deze worden afgedaan.
 • U wordt begeleid naar een zitplaats.
 • Zingen is niet toegestaan.
 • U wordt na afloop van dienst begeleid om de kerkzaal te verlaten.
 • Tevoren dient men zich bij de scriba op te geven dat men de dienst wil bezoeken met naam en telefoonnummer.
 • Opgeven tot uiterlijk de donderdagavond 22.00 uur vóórafgaande aan de dienst die men wil bijwonen. U kunt zich voor meerdere diensten opgeven.
 • Liefst opgave via email: scriba@pgsintlaurens.nl  of eventueel telefonisch of per briefje in de brievenbus.

Namens de kerkenraad,
Han van Doorn, scriba

 
 
Pastoraat en vakantie Pastoraat en vakantie
In juni ben ik op dinsdagmiddag 1,8 en 15 juni in de kerk tussen 13 en 14 uur, om daar met u in gesprek te gaan. We kunnen er ongestoord van gedachten wisselen.
In juli gaan we er mee door, als een vast moment in de week. 
op 6, 13, 20 en 27 juli kunt U mij daar treffen, tenzij ik onverwachts dringend ergens anders moet zijn/ Ook kunnen we een afspraak maken voor een ander moment ( of na 14.00 uur) dat passend is.

Van 20 juni t/m/ 4 juli heb ik vakantie.
Corona is nog steeds onder ons, maar we kunnen er wel weer een beetje op uit, zeker nu velen van ons zijn ingeënt schept dat ruimte.
Zelf krijg ik mijn tweede inenting op 18 juni.
Dat geeft mij na de vakantie ook meer ruimte om veilig te werken en u niet te besmetten.
In noodgevallen kunt u de scriba of een van de ouderlingen bellen, zij zorgen voor vervanging.

Hartelijke groet
Ds. Anke Dekker
 
Geen kerkdiensten Geen kerkdiensten
Inverband met coronamaatregelen zijn er alleen digitale diensten in onze kerk.


KerkTV

 Op 10 februari is er in de kerk een camera geïnstalleerd. Na een keer proefdraaien is het mogelijk om vanaf zondag 21 februari de dienst(en) live te volgen en op een later moment terug te kijken. 
Voorlopig is er nog maar één camera. In overleg met de installateur was dit snel mogelijk – die bedrijven hebben het er druk mee om aan alle verzoeken te voldoen – en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Later komt er nog een camera bij en wordt het geheel afgemonteerd. In de tussenliggende tijd hebben we gelegenheid om intern te bekijken wat er gewenst is.
  
De diensten zijn te vinden op http://www.kerkdienstgemist.nl bij Dorpskerk Sint Laurens en ook bij de plaats Sint Laurens. Dit kan online op de computer of via de app van kerkdienstgemist die u kunt vinden in de Appstore of PlayStore.
 
De diensten blijven voorlopig ook nog gewoon te beluisteren op de huidige manier via kerkomroep.nl
 
 1. De link naar kerkdienstgemist is:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2378-Dorpskerk-Sint-Laurens
 
 1. U komt nu op de site van kerkdienstgemist van de Dorpskerk Sint Laurens.  Hier kunt u op de dienst van de zondag klikken.
 2. U komt nu op de pagina van de dienst. Links ziet u het scherm van de uitzending en rechts ziet u een beschrijving van de dienst. In deze beschrijving staat de orde van dienst. Door op “uitklappen” te klikken is de overige tekst ook zichtbaar.
 3. Door op het  teken te drukken rechtsonder in het uitzendingsvenster kunt u het scherm maximaliseren. Let op de beschrijving aan de rechterkant valt dan weg.
 4. Door op de “Esc”- knop te drukken wordt het beeld weer kleiner.

Op de Tablet is ook de beschrijving zichtbaar wanneer u de tablet in staande houding heeft. In liggende stand wordt het beeld volledig met de uitzending en is de orde van dienst niet te zien.


 https://kerkdienstgemist.nl/stations/2378-Dorpskerk-Sint-Laurens

 
 
Bemoediging Bemoediging
Lieve mensen,
Het covid19 virus heeft veel invloed op ons dagelijks leven.
In het kerkelijk leven is veel veranderd. Overal moet opnieuw over worden nagedacht. 
Veiligheid staat voorop, soms lijken we misschien wat onzichtbaar.
Weet dat we u niet vergeten en dat er achter de schermen hard gewerkt wordt door de kerkenraad.
Het organiseren van kerkdiensten, collectes en activiteiten op een veilige manier vraagt extra inspanningen en overleg.
Ook pastorale bezoeken moeten veilig zijn.
Dat betekent soms bellen in plaats van bezoeken.
Of een kring in de kerkzaal, niet in de consistorie.
De regels veranderen regelmatig, daar zijn we alert op.
Zo hopen we toch samen gemeente te zijn en mooie ontmoetingen te organiseren. 

Gods zegen en een hartelijke groet
Ds. Anke Dekker
 
Kerkgebouw Protestantse Gemeente Sint Laurens Kerkgebouw Protestantse Gemeente Sint Laurens
Van Cittersstraat 69
4333 KV
Sint Laurens

                                                                                                                                          foto Frans Hanse
 
Paaskaars 2020/2021 Paaskaars 2020/2021
​​​​​​Paaskaars 2021/2022 

lees meer »
 
Kerkzaal Kerkzaal
         Kerkzaal
       Kerkzaal in coronatijd
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 27-06-2021 om 10.00 uur, via kerkdienstgemist.nl
De kerkdienst kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl, of met beperkt aantal personen in de kerk, zie de homepagina van onze website. 
De collecte is voor de diaconie.
De 2e collecte voor het instandhouden van onze kerk.meer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 04-07-2021 om 10.00 uur, zie homepagina website
U kunt die dienst volgen via kerkdienstgemist.nl of beperkt in het kerkgebouw. 
Zie de website www.pgsintlaurens.nl.
De collecte is voor het binnenlands diaconaat en de tweede collecte voor het instandhouden van onze kerk en pastoraat. meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.