Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
maatregelen maatregelen

Beste lezer,

Vanwege de heersende maatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de reguliere kerkdiensten te vieren.
Ook andere bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan. Het moderamen heeft besloten om geregeld bijeen te komen om de meest noodzakelijke zaken te bespreken en gaande te houden.  We ontmoeten elkaar in de kerkzaal waar we voldoende afstand kunnen houden.

In juni en juli volgen er, door de overheid opgestelde, soepelere richtlijnen wat betreft samenkomsten. Juni maximaal 30 personen juli maximaal 100 personen met inachtneming van de 1,5 meter regel.
dat betekent voor onze kerk maximaal 40 personen.

Er is bezorgdheid om de, in veel gemeenten, grote groep mensen met een kwetsbare gezondheid. Er is een gevoel voor verantwoordelijkheid naar de samenleving en behoedzaamheid, zodat we voorkomen dat er een mogelijke nieuwe haard van besmetting vanuit een kerkelijke activiteit zou ontstaan.

We hebben besloten om in juni en juli nog geen kerkdiensten te laten plaatsvinden met meerdere personen.
Wel is er op 7 juli een voltallige kerkenraadsvergaring en gaan we bekijken of we per 1 augustus eventueel weer een 'normale'kerkdienst  willen/kunnen organiseren. 

Het Kerkcontact (in welke vorm dan ook) wordt voorlopig via PostNL bezorgt. Dit om de mensen die het rondbrengen te beschermen.

Door onze predikant is met hulp van enkelen een Paas-kerkdienst in elkaar gezet, dat op Paasmorgen zal worden uitgezonden via de Kerkomroep.

Het moderamen vindt het belangrijk dat de bloemengroet, ondanks de corona perikelen, wel naar de mensen zal worden overgebracht. In principe willen we de bloemengroet  bezorgen, maar in deze periode zullen geen bloemstukken meer zelf worden gemaakt, maar worden ingekocht.

De ouderlingen en de predikant hebben onderling de afspraak een soort telefoon-pastoraat op te zetten omdat het niet mogelijk is de mensen te bezoeken. Het blijkt dat de mensen het erg fijn vinden dat ze worden gebeld. Men heeft behoefte aan contact. Kan het niet lijfelijk, dan via de telefoon.

De diaconie meldt om de mensen in kennis te stellen dat men hand- en spandiensten wil verrichten bij mensen die bepaalde dingen niet zelf kunnen doen.

Het moderamen.
 
terug
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 29-11-2020 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
1e Advent
U kunt de dienst alléen bijwonen na opgave, uiterlijk donderdag voor de betreffende dienst bij de scriba: scriba@pgsintlaurens.nlmeer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 06-12-2020 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
2e advent
U kunt de dienst alléen bijwonen na opgave, uiterlijk donderdag voor de betreffende dienst bij de scriba: scriba@pgsintlaurens.nlmeer details

Leerhuis
datum en tijdstip 08-12-2020 om 14.30 uur
meer details

Open Deur
datum en tijdstip 09-12-2020 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.